شبکه کتابخانه‌های ایران

شبکه کتابخانه‌های ایران یعنی بتوانیم اطلاعات همه کتابخانه‌های کشور را در یک سامانه بیابیم، بدانیم کتابی که به دنبال آن هستم در کدام کتابخانه است، ببینیم نزدیک‌ترین کتابخانه به ما کجاست، عضو شویم، درخواست امانت دهیم، و اگر کتاب قابل امانت بود آن را سفارش دهیم.