توسعه اقتصاد نشر از طریق کامل‌ترین پایگاه شناسنامه کتاب‌های ایران

همان‌گونه که سازمان ثبت احوال ایران اطلاعات هویتی افراد را تولید و نگهداری می‌کند و می‌تواند در زمان نیاز در اختیار سامانه‌های دیگر قرار گیرد، محل تولید شناسنامه کتاب‌های کشور در هنگام تولید که آن را فیپا (یا فهرست‌نویسی پیش از انتشار) می‌نامیم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. ناشران طبق قانون ملزم هستند برای دریافت مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیپای کتابشان را دریافت کنند. پس از چاپ و توزیع کتاب نیز این شناسنامه به‌روزرسانی شده و اگر تغییری در کتاب ایجاد شده باشد در رکورد فیپا انجام شده و به فاپا یا فهرست‌نویسی پس از انتشار تبدیل می‌شود. شناسنامه یک کتاب دارای عناصر شناسایی و تحلیل موضوعی آن است که برای جستجو و بازیابی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه شناسنامه یک کتاب در بخش فهرست‌نویسی خودکار (بند 1-1) ارائه شده است. همه کتاب‌های منتشر شده در کشور، یا کتاب‌های درباره ایران که در خارج از کشور چاپ شده‌اند از طریق وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (NLAI) قابل جستجو و مشاهده هستند و نکته‌ای که باید به آن تأکید کنیم این است که این اطلاعات مبتنی بر استاندارد UNIMARC که استانداردی بری کدگذاری و ذخیره‌سازی استاندارد عناصر فراداده‌ای است تولید می‌شوند. علاوه بر اطلاعات هر کتاب بانک اطلاعات مؤلفان، سازمان‌ها، موضوعات، ناشران، محل‌های جغرافیایی و رده‌بندی علوم در این سامانه به شکل استاندارد و یکدست تولید می‌شوند که در تمام کتابخانه‌های کشور نیز قابل دریافت و وارد کردن در سامانه‌های محلی آن‌ها می‌باشند. وجود یک درگاه جامع از کتاب‌های ایران می‌تواند بازاریابی بزرگی برای همه ناشران و تولیدکنندگان آثار باشد. از این پتانسیل نباید غافل ماند