توسعه اقتصاد نشر از طریق کامل‌ترین پایگاه شناسنامه کتاب‌های ایران

همان‌گونه که سازمان ثبت احوال ایران اطلاعات هویتی افراد را تولید و نگهداری می‌کند و می‌تواند در زمان نیاز در اختیار سامانه‌های دیگر قرار گیرد، محل تولید شناسنامه کتاب‌های کشور در هنگام تولید که آن را فیپا (یا فهرست‌نویسی پیش از انتشار) می‌نامیم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. ناشران طبق قانون ملزم هستند برای دریافت مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیپای کتابشان را دریافت کنند. پس از چاپ و توزیع کتاب نیز این شناسنامه به‌روزرسانی شده و اگر تغییری در کتاب ایجاد شده باشد در رکورد فیپا انجام شده و به فاپا یا فهرست‌نویسی پس از انتشار تبدیل می‌شود. شناسنامه یک کتاب دارای عناصر شناسایی و تحلیل موضوعی آن است که برای جستجو و بازیابی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه شناسنامه یک کتاب در بخش فهرست‌نویسی خودکار (بند 1-1) ارائه شده است. همه کتاب‌های منتشر شده در کشور، یا کتاب‌های درباره ایران که در خارج از کشور چاپ شده‌اند از طریق وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (NLAI) قابل جستجو و مشاهده هستند و نکته‌ای که باید به آن تأکید کنیم این است که این اطلاعات مبتنی بر استاندارد UNIMARC که استانداردی بری کدگذاری و ذخیره‌سازی استاندارد عناصر فراداده‌ای است تولید می‌شوند. علاوه بر اطلاعات هر کتاب بانک اطلاعات مؤلفان، سازمان‌ها، موضوعات، ناشران، محل‌های جغرافیایی و رده‌بندی علوم در این سامانه به شکل استاندارد و یکدست تولید می‌شوند که در تمام کتابخانه‌های کشور نیز قابل دریافت و وارد کردن در سامانه‌های محلی آن‌ها می‌باشند. وجود یک درگاه جامع از کتاب‌های ایران می‌تواند بازاریابی بزرگی برای همه ناشران و تولیدکنندگان آثار باشد. از این پتانسیل نباید غافل ماند

ایجاد Book CLUB

همان‌طور که از اسمش پیداست محلی برای کتاب‌خوان‌هاست، درباره کتابی حرف بزنیم، آن را نقد کنیم، درباره مسائل کتاب و کتاب‌خوانی گفتگو کنیم، کتابی را به دیگران توصیه کنیم، ناشران و مؤلفان و کتاب‌خوان‌ها باهم گپ بزنند، نکاتی از کتاب‌ها بگوییم و ... هر آن چیزی که می‌توان در این CLUB درباره کتاب، کتاب‌خوانی و کسب‌وکار و مسائل آن گفت.

نمونه ای از فهرست های موجود