توسعه انباره دیجیتال

با توجه به راهبرد سازمان "حافظه ملی ایرانیان" نیاز به زیرساختی مطمئن، پاسخگو و انعطاف‌پذیر برای ذخیره‌سازی اطلاعات متنی، تصویری، ویدئو، صوت، و یا ترکیبی از این‌ها به همراه فراداده‌هاست. این انباره به نوعی نقش پلتفرم اصلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای ایجاد کسب و کارهای داده محور است.