دستیار کسب‌وکار (مبتنی بر داده‌های تجاری)

دستیار کسب‌وکار شاید با داده‌های کتابخانه‌ای و آرشیوی شروع شود، اما باید با داده‌های تجاری سراسر کشور تکمیل شود. دستیار کسب‌وکار می‌تواند مشاور فعالی در حوزه بورس، ایجاد کسب‌وکار، تحلیل بازار، مشاور سرمایه‌گذاری، تحلیل روند فعالیت‌های تجاری اقتصادی و مانند این‌ها باشد. این ابزار برای پیش‌بینی روندهای آینده و حال مبتنی بر تحلیل داده‌های تجاری و کسب‌وکار می‌تواند خدمات اطلاعاتی مناسب را برای نیازمندان اطلاعات تجاری فراهم کند.

تحلیل‌گر نیاز اطلاعاتی پژوهشگران و مراجعین

با توجه به این نکته که مراجعین کتابخانه ملی پروفایل کاملی دارند و از زمان ورود ایشان به فضای کتابخانه فعالیت و جستجوهای ایشان و رفتار اطلاعاتی و نیازهای آن‌ها ثبت می‌شود با تحلیل ردپاهای اطلاعاتی ایشان می‌توان ارزش‌افزوده بسیاری برای داده‌ها ایجاد کرد و پیش‌بینی رفتار و نیازهای آتی را داشت. همچنین، جستجوهایی که در پایگاه‌های آنلاین سازمان صورت می‌گیرد داده‌های ارزشمندی درباره گرایش‌ها و علاقه‌مندی‌های افراد ارائه می‌کند.