BlockChain برای تضمین حقوق مؤلف/ ناشر

یکی از دغدغه‌های ناشران برای ارائه کتاب‌های الکترونیک در فضای مجازی نقض قانون حق مؤلف و ناشر است. همچنین تضمین اصالت اطلاعات دیجیتال و اطمینان از اینکه محتوای آن‌ها تغییر نکرده است نیاز به کنترل دارد. فناوری زنجیره بلوکی BlockChain این امکان را فراهم می‌کند.