Recommender System برای پژوهشگران و کتاب‌خوانی

بسیاری از فعالان START UP ی این حوزه را می‌شناسند. هدف آن پیشنهاد کتاب و روندهای پژوهشی است که در کتاب‌خوان‌ها، دستیار پژوهشگر، BOOK CLUB و هر جایی دیگر از آن استفاده شود.