ایجاد بستر خودناشری

خودناشــری پدیده‌ای است که پدیدآورنده اثر خود را بدون همکاری با ناشر منتشر کند و مسئولیت انتشار و عرضة آثار را بر عهده گیرد. از زمان‌های گذشته نیز شماری از پدیدآورندگان آثار خود را خود منتشر می‌کردند. چنین پدیده‌ای تازگی ندارد. به این دسته از پدیدآورندگان مؤلف ـ ناشر، یا ناشر ـ مؤلف گفته می‌شد. اما خودناشری به معنای جدید پدیدة دیگری است و مراد از آن این است که پدیدآورنده با استفاده از نرم‌افزارهای حرفه‌ای پردازش متن و سایر نرم‌افزارها، بدون همکاری با ناشر، انتشار و عرضة آثارش را انجام می‌دهد. برخلاف سایر نقاط جهان، خودناشری در ایران نتوانسته است توفیق چندانی داشته باشد. درحالی‌که با توجه به موانع موجود بر سر راه نشر، این پدیده فرصت مغتنمی برای نویسندگان است. با ایجاد فروشگاه‌های عرضة کتاب‌های الکترونیکی و ارائه نرم‌افزارهای کتاب‌خوان از سوی ناشران و تجمیع‌کنندگان کتاب‌های الکترونیکی در ایران، می‌توان درباره ارائه زیرساخت و راهکار برای خودناشری برنامه‌ریزی کرد.