بخش های مختلف

زمینه های فعالیت

پردازش خودکار

تولید خودکار فهرست کتاب های جدید

جزییات بیشتر
آرشیو سازی وب

جمع آوری داده های وب فارسی

جزییات بیشتر
توسعه انباره دیجیتال

استفاده از فناوری های جدید در ذخیره اطلاعات

جزییات بیشتر
بهبود روش های جستجو

افزایش سرعت و دقت در روش های جستجو

جزییات بیشتر
کمک های مردمی

همکاری مردمی در جمع آوری اطلاعات

جزییات بیشتر
دیجیتال‌سازی منابع

امکان دسترسی دیجیتال به مابع کتابخانه

جزییات بیشتر
اطلاعات نمایه بیش از 4 میلیون کتاب

اطلاعات کتاب های ثبت شده در کتابخانه

جزییات بیشتر
اطلاعات تمامی ناشران کشور

دسترسی به اطلاعات ناشران همکار با کتابخانه

جزییات بیشتر
شبکه کتابخانه های کشور

دسترسی به اطلاعات کتابخانه های کشور

جزییات بیشتر
بزرگترین آرشیو نشریات ایران

کامل ترین آرشیو نشریات تاریخ ایران

جزییات بیشتر
ایجاد بستر خود ناشری

ساخت بستری برای آسان تر شدن فرآیند نشر

جزییات بیشتر
پنجره واحد نشر

تسهیل و یکسان سازی فرآیندنشر

جزییات بیشتر
پردازش تصویر و متن

پردازش اطلاعات تصویری و متنی اسناد

جزییات بیشتر
big Data

دخیره و دستیابی اطلاعات در حجم بالا

جزییات بیشتر
recommender system

سیستم توصیه گر محصولات فرهنگی

جزییات بیشتر
block chain

استفاده از فناوری بلاک چین برای ذخیره اسناد و انتشار کتاب

جزییات بیشتر
دستیار هوشمند

ارائه تحلیل و اطلاعات مورد نیاز

جزییات بیشتر