رویداد ویتا

رشد سریع علم و تکنولوژی در سال‌های اخیر راهکارها و خدمات جدید و نوآورانه‌ای را برای شرکت‌های بزرگ ممکن کرده است که می‌تواند باعث افزایش سهم بازار، مزیت رقابتی یا کاهش چشمگیر هزینه‌های آنها شود. هزینه بالا و مسائل نیروی انسانی انجام تحقیق و توسعه جهت ایجاد این نوآوری‌ها را برای این شرکت‌ها سخت و پیچیده می‌کند ازاین‌رو شرکت‌ها مسیر جدیدی را برای این موضوع در پیش گرفتند و توجه آنها به سمت استارت آپ ها به‌عنوان مولد اصلی نوآوری معطوف شد.

سرنوشت بیش از 90% استارت آپ های جهان همکاری یا ادغام با این شرکت‌هاست که می‌تواند نوآوری را به آنها وارد کنند. به این شیوه که بنیان‌گذاران استارت آپی به سمت ایده‌هایی رفتند که بتواند جایگزین فرآیندهای فعلی این شرکت‌ها شود و یا خدماتی جدید و قابل ادغام با خدمات فعلی آنها ایجاد کنند و سپس با سازمان‌های مربوطه برای فروش تکنولوژی ایجادشده یا همکاری با آنها وارد مذاکره شوند. افزایش روزافزون این اتفاق دیگر بازیگران اکوسیستم‌های استارت آپی را نیز تحت تأثیر قرارداد و فعالیت جدیدی به نام شتابدهی سازمانی مطرح شد و در این فرآیند شتاب‌دهنده‌ها برای تسریع این فرآیند وارد میدان شدند. همکاری و یا ادغام استارت آپ ها و شرکت‌های بزرگ در ایران نیز شروع‌شده است و خوشبختانه روند آن رو به افزایش است و رویداد ویتا قدمی جدید در همین راستاست.

کتابخانه ملی و مرکز اسناد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعاتی ایران قصد ایجاد نوآوری در فرآیندها و خدمات خود و همچنین صنایع مرتبط را دارد. مطرح‌شدن این دغدغه با شتاب‌دهنده نوین‌تک، به برگزاری رویداد ویتا انجامید تا این نوآوری به دستان توانمند متخصصین و کارآفرینان جوان ایرانی سپرده شود و امید است با این رویداد قدمی جدید در راستای همکاری استارت آپ‌‍‌ها و شرکت‌های بزرگ و شتابدهی سازمانی برداشته شود.

لیست علایق و چالش‌های کتابخانه ملی در اینجا آمده است و علاقه‌مندان و متخصصین می‌توانند با شرکت در این رویداد فرصت ایجاد کسب‌وکاری در این راستا با حمایت نوین‌تک و کتابخانه ملی و مرکز اسناد را داشته باشند.